Guider och goda råd om

BILBARNSTOLAR

Säkra barn i bilen


I Sverige har man kommit långt med säkerheten i bil för baby och barn. I södra Europa åker man inte alltid bakåtvänt med barnen, men det börjar bli allt vanligare även där. I Sverige har vi åkt bakåtvänt med våra små ganska länge. År 2009 dog inte ett enda barn som satt bakåtvänt i Sverige vid krock. Vänder man barnet för tidigt, innan det rekommenderade minst 4 år, ökar risken för allvarlig skada vid frontalkollision med upp till fem gånger. Barn har stort huvud i förhållande till kroppen vilket ger en extra påfrestning för nacken vid krock. Risken för allvarliga skador på bl a nacken minskar, vid bakåtvänt åkande.


Vad säger lagen?

I Sverige har vi lag på att alla som färdas i bil ska använda bilbälte. Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en särskild bilstol.


Att tänka på vid köp av bilbarnstol


Vad är Isofix

Isofix är ett standardiserat fästsystem för bilbarnstolar. Istället för att förankra bilbarnstolen med bilens ordinarie säker­hetsbälten hakar man fast bilbarnstolen i bilens Isofix-fästen. Både bil och bilbarnstol måste vara försedd med Isofix för att det ska fungera.

Babyskydd

Från nyfödd och fram till cirka 9 månaders ålder åker barnet i ett så kallat babyskydd. Babyskyddet placeras bakåtvänt och beroende på modell och märke monteras babyskyddet lite olika.


Bakåtvänd bilbarnstol

Från det att barnet kan sitta själv utan stöd kan man börja använda en bakåtvänd bilbarnstol. Bakåtvända bilbarnstolar finns i flera olika utföranden där vissa är bältesmonterade och andra är isofixmonterade.

Barn ska åka i bakåtvänd bilbarnstol så länge som möjligt. Det är inte farligt att sitta med böjda ben utan det är barnets nacke man vill skydda genom bakåtvänt åkande.


Framåtvänd bältesstol

Bältesstolen är en framåtvänd bilbarnstol som används först när barnet inte längre kan åka bakåtvänt, tidigast vid 4 års ålder gärna senare. Bältesstolen hjälper till så att bilens trepunktsbälte hamnar korrekt över barnets kropp.

Att vi fick rätt hjälp från

början var ovärderligt

Maja Norberg, mamma till Elsa

Bilbarnstols-

försäkring3 månaders skydd

om oturen är framme

Genom ett samarbete med Solid Försäkring erbjuder vi dig en trygghetsförsäkring helt utan extra kostnad i tre månader när du köper en bilbarnstol för över 3 000 kr.

Försäkringen ersätter stöld, funktionsfel som inte ersätts av garanti eller vårt felansvar enligt konsumentköplagen och för otursskador som uppkommit genom plötslig och oförutsedd händelse.


Förläng din trygghet

I god tid innan gratisperioden löper ut kommer du få ett erbjudande från Solid Försäkring att förlänga ditt skydd. Om du väljer att inte förlänga din försäkring upphör den automatiskt att gälla efter försäkringstiden.

Varför ska du förlänga din försäkring?


Varför ska du förlänga din försäkring?

Försäkringen ger ett komplement där övriga konsumentskydd inte räcker till och är i vissa fall det enda skyddet om något händer och bilbarnstolen går sönder.

  • Försäkringen ersätter stöld, funktionsfel och otursskador.
  • Låg självrisk, endast 200 kr vid otursskada och 500 kr vid stöld.
  • Försäkringen har inget åldersavdrag.

 

Vid skada eller stöld

Vänd dig till butiken där du köpte din bilbarnstol. Om bilbarnstolen blivit stulen gör du en polisanmälan och tar med dig en kopia på denna samt kvitto och försäkringsbevis till butiken.

Butiken hjälper dig därefter med skadehanteringen. Det går även bra att kontakta Solid Försäkringar direkt.

Kom till oss i butik

För att få personliga råd och hjälp att välja

det som blir bäst för dig och ditt barn